Opdrachtgevers (2017 / 2018)

t.b.v. Directzorg, thuiszorg persoonlijk en voor iedereen

 • Verzorgen thema-dagen: Zorg aan cliënten met een dementieel syndroom, Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen, Spierziektes en ALS, CVA, Dwarleasie, Diabetes mellitus.

t.b.v. het Zorgcollege

 • Uitvoeren lessen t.b.v. ;  VIG, VP, MMZ
 • Uitvoeren van lessen verpleegkunde/anatomie/fysiologie/pathologie en trainingen voorbehouden en risicovolle handelingen t.b.v. Zorgcollege; Verzorgende-IG en Verpleegkundige opleidingen.
 • Ontwikkelen blokboeken Verpleegkundige en Verzorgende-IG opleidingen
 • (examen) training t.b.v. herregistratie in het BIG register t.b.v. verpleegkundigen

t.b.v. de Frankelandgroep

Als avond-, weekend-, nachthoofd (van sept 2014 tot 1 juni 2017)

 • Begeleiden beleidsdagen diverse teams; zorg, TD, HHD, horeca en keuken
 • Training ‘onbegrepen gedrag’ t.b.v. gastvrouwen en HHD medewerkers thuiszorg
 • Training t.b.v. BIG-toetsers
 • Training voorbehouden en risicovolle handelingen verpleegkundigen
 • Training maken van een ECG t.b.v. verpleegkundigen (hoofden)
 • Training voorbehouden en risicovolle handelingen t.b.v. Specialisten Ouderen Geneeskunde
 • Individuele coaching sub hoofd Horeca (profilering in deze voor haar nieuwe functie)
 • Training motiverende gespreksvoering t.b.v. (sub)hoofden
 • Training coachend leiding geven t.b.v. voorvrouwen HHD in de thuiszorg en coördinerend wijkverpleegkundigen in de thuiszorg

t.b.v. de Pieter van Foreest

 • Training voorbehouden en risicovolle handelingen praktijk-opleiders
  • Training analyseren, formuleren van aandachtsgebieden en hieraan gerelateerde doelen en interventies. Verzorgen van voortgang- (SOAP), familie-, bijzonderheden rapportage

Herbert bedrijfsmaatschappelijk werk

 • Verzorgen jaarverslagen 2015, 2016, 2017
 • Verzorgen/ beschrijven beleidsstuk  over positie en toekomst van het bedrijfsmaatschappelijk op de TU-Delft

Groepen ZZP-ers in de zorg

 • Trainingen voorbehouden en risicovolle handelingen