Cursus ‘BIG herregistratie als verpleegkundige’

Inclusief kosteloos 1e herexamen!

De cursus is ter voorbereiding op het verplichte landelijke examen. Bij een voldoende resultaat kunt u zich vervolgens laten herregisteren als verpleegkundige. Dit examen bestaat uit 2 onderdelen. Beiden worden op 1 dag gemaakt, te weten een toets met meerkeuze vragen vragen gericht op alle werkvelden en een toets met meerkeuze vragen gericht op het door jou gekozen werkveld.

Afname examen: Zes keer per jaar bestaat de mogelijkheid om het landelijk examen te maken. Na het behalen hiervan ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Hiermee dient u een aanvraag in voor herregistratie met de oproepbrief die u ontvangt.

Inhoud cursus BIG Herregistratie voor verpleegkundigen

Deze voorbereidende cursus op het landelijk examen bestaat uit 6 dagdelen van 4 uur (3 hele dagen kan ook) en behandelt de volgende onderdelen:

 • Kennismaking met opzet van de cursus en ingaan op het landelijk examen.
 • Relevante wet en regelgeving, o.a. de WGBO, wet BIG, KWZ , BOPZ (Zorg&Dwang).
 • Competentie profiel van verpleegkundigen.
 • Ingaan op het werken met evidenced based protocollen.
 • Verpleegtechnische handelingen (bespreken en uitreiken van protocollen).
 • De gezondheidspatronen van Gordon en de 4 domeinen verantwoorde zorg
 • Planmatig bieden van verpleegkundige zorg; begeleiden/ ondersteunen van zorgvragers.
 • Behandelen van casuïstiek en ziektebeelden.
 • Uitvoeren van organisatie- en beroeps gebonden taken.

Kosten zijn € 990,–, dit is inclusief:

 • Het studieboek ‘niveau 4 onder de knie’.
 • De kosten t.b.v. herexamen (kosten van het 1e herexamen worden door leerKracht betaald*).
 • In het geval een herexamen nodig is wordt kosteloos een bijeenkomst aangeboden om in te gaan op vragen n.a.v. het gemaakte examen.

De eerstvolgende landelijke examens zijn gepland op:

 • 2018: 22 september, 24 november (altijd op een zaterdag).
 • 2019: 2 februari, 30 maart, 15 juni, 21 september en 16 november 2019 (altijd op een zaterdag).

Aanmelding

Voor toelichting op uw vragen bel 06-20601651 of stuur een e-mail naar info@krachtvanleren.nl

* Indien je actief aan de 6 bijeenkomsten hebt deelgenomen.

Sabine van Vuuren: In 2017 heb ik bij “leerKracht” de cursus gevolgd ter voorbereiding op het landelijk examen voor herregistratie van verpleegkundigen in het BIG Register. Dit omdat ik niet aan de werkervaringseis voldeed (ik ben 10 jaar niet als verpleegkundige werkzaam geweest). Ik heb deze cursus (6 ochtenden) met heel veel plezier gevolgd en vond het echt jammer toen het afgelopen was!

Liz van Berkesteijn: Ik heb Rinus leren kennen als docent Verpleegkunde ten behoeve van de scholing voor het examen BIG herregistratie voor verpleegkundigen. Rinus is een zeer gedreven persoon met een enorme rijkdom aan theorie- en praktijkervaring. Door zijn enthousiasme en kennis was het volgen van zijn lessen een echt feestje. Mijn doel was om, na 25 jaar uit de zorg te zijn geweest, weer BIG geregistreerd te worden als verpleegkundige. Met dank aan het support van Rinus is dat gelukt!

Meer referenties